Här hittar ni ett urval av den teknik som finns hos Bloms IT och Odéon Bio & Teater.
Bloms IT och Odéon har ett tätt samarbete vilket gör att vi får ett större utbud av ljud och ljusutrustning.

Listan är under uppbyggnad och inte komplett.