Infinity Controller

Här kommer du att kunna logga in i Infinity Controller för LigoWave accesspunkter.

I nuläget utvärderar vi produkterna och har några accesspunkter ute i hos kunder.
Accesspunkterna kan också köras med intern controller i Master/Slave-mode eller Stand Alone! 

Bloms IT & Ljudteknik - 0734-33 77 22
© Bloms IT 2019